Advies

Wij geven u graag persoonlijk advies

Economisch Afvalbeheer adviseert u graag hoe u op een structurele manier de afvalkosten kunt verminderen. Samen met u beantwoorden we onder andere de volgende vragen:

  • Hoe kunt u afval voorkomen?
  • Hoe kunt u overheadkosten verminderen (onderhandelingen, factuurcontrole)?
  • Kunt u verwerkingskosten verminderen door bijvoorbeeld afvalscheiding?
  • Kunt u inzamelkosten verminderen door gebruik van andere afvalcontainers, perscontainers of ondergrondse oplossingen?
  • Kunt u inzamelkosten verminderen door reductie van het aantal transportbewegingen?
  • Kunnen aanpassingen in de contractvoorwaarden met afvaldienstverleners leiden tot kostenreductie?
  • Kan inzet van nieuwe afvaldienstverleners leiden tot kostenreductie?
  • Kunt u kosten verminderen door in te spelen op veranderde regelgeving op het gebied van afval?
Neem contact met ons op en maak een geheel vrijblijvende afspraak om de mogelijkheden te inventariseren!